Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 oraz zabezpieczeń brzegowych potoku Stradomka,
na odcinku pomiędzy miejscowością Dąbie a Szczyrzycem