BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA DROGI KDL I KD/D W OKOLICY UL. RADZIKOWSKIEGO W KRAKOWIE