PRZYWRÓCENIE PRZEJEZDNOŚCI NA DRODZE GMINNEJ W BIEŃKOWICACH