PRACE PRZY BUDOWIE DROGI S7 NA ODCINKU SKOMIELNA BIAŁA - CHABÓWKA